Vi tillverkar golvsocklar, taklister, dörrfoder och fönsterfoder i gammal stil med varierande profil och bredd. Våra foder går att använda såväl inomhus som utomhus. På beställning kan vi ta fram er egen profil från befintlig provbit eller från egen idé.