Hur och varför bygger man med olikformade, kilsågade plank ? 

Först, vad är en kilformad planka? Varför är den bredare i den ena änden ? 

Det gamla sättet att såga golv- och takplank (brädgolv) var att klyva stocken och virket okantad, så kallad genomsågning. Inget fick gå till spillo. Efter kantning hade man en kilformad planka, bredare i roten och smalare i toppen.

 

Läggning

Det säkraste sättet är att lägga in golvet löst. Använd golvet som vanligt. Låt det ligga cirka ett år lägg sedan golvet permanent under vintermånaderna januari-februari, då det är som torrast i luften. Ett annat sätt är att vi torkar det till 8-9% fuktighet. Ett snabbare sätt men inte lika säkert för slutresultatet. Furan ger ett mörkare golv, granen ett ljusare golv.

Behandling

Linolja, golvolja, såpa, linoljesåpa

Tillverkning

Vi kan ta fram speciallängder avpassade för ditt rum. Det kräver framförhållning och leveranstiderna blir längre

Bäsinge Såg och Hyvleri

Här hyvlas ämnet till sin tjocklek av 34 mm för golv och 23 mm till vägg- och takplank. Kanterna riktas för att underlätta inläggningen. Ett notspår fräses för den lösa fjädern.

 

 

 

I golvtankar ?

Gör en enkel skiss på rummet med eventuella spisar och garderober mm så har vi något att resonera om. Skulle våra produkter vara av intresse plockar vi ihop efter skissen för att hålla spill och kostnader på en rimlig nivå.

 

 

Bäsinge Såg och Hyvleri

 

 

 

Bäsinge Såg och Hyvleri

Vill man återskapa eller reparera i 17-1800 tals miljö duger bara handhyveln.

Kilsågat takmaterial

Handhyvling för en genuin yta

Ämne till handhyvlat kilsågat tak

Ämnen till handhyvlat tak

 

 

För referenser, inspiration och projekt, se Inspiration.