Spik

Nedan finnes exempel på handsmidd och maskinsmidda spikar.