Bilder från levererat material till Centrum för byggnadsvård i Gysinge.